บริการห้องประชุม

บริการห้องประชุม

การให้บริการห้องประชุม (Meeting Room) เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม ดังนั้น ที่โอเอ็มจี แอท ธนภูมิ (OMG@Thanapoom) จึงตระหนักถึงทุกส่วนประกอบในการให้บริการห้องประชุม ตั้งแต่ความหลากหลายของขนาดห้องประชุม เริ่มตั้งแต่ห้องประชุมสำหรับ 8 คน ไปจนถึงห้องจัดกิจกรรมสำหรับ 200 คน พร้อมเสนออัตราเช่ารายชั่วโมง, ครึ่งวัน และเต็มวัน เพื่อให้ลูกค้าจ่ายเฉพาะส่วนที่ต้องใช้งานจริงเท่านั้น (Pay-as-you-use facilities) ขณะเดียวกัน เรายังบริการอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัดการประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ อุปกรณ์ฉายภาพโปรเจ็กเตอร์, ไมโครโฟนพร้อมลำโพง, เป็นต้น

HOUR

HALF DAY

FULL DAY

ห้องประชุม 8 ที่นั่ง

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

ห้องประชุม 20 ที่นั่ง

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

ห้องสัมมนา

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider